Bez kategorii

INFORMACJA O „RODO” ( w sprawie ochrony Państwa danych osobowych)

 

INFORMACJA O „RODO” ( w sprawie ochrony Państwa danych osobowych)

Zgodnie z wchodzącym w życie 25 maja 2018 r. Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) w sprawie ochrony osób w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE do klienta, który do nas zadzwoni po raz pierwszy będziemy wysyłać sms o treści:
Twoj nr . Twoje dane osob. sa przetwarzane przez „TAXI CZERWONE KOGUTY”.

Pełna informacja pod adresem „http://www.city-taxi-bis.zgora.pl/„,

będzie to dla Państwa znaczyło, że:

1) Administratorem Państwa danych osobowych jest
Stowarzyszenie Kierowców Taksówek Osobowych
CITI TAXI BIS
ul.Kożuchowska 15a, lok. 313
65-364 Zielona Góra
Tel. 607208300
Z CITI TAXI BIS można skontaktować się poprzez adres mailowy, telefonicznie lub pisemnie na adres wskazany powyżej.
2) Państwa dane osobowe przetwarzane będą, gdy jest to niezbędne do:
a) wykonania umowy oraz podejmowania działań zmierzających do jej realizacji, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych”),
b) wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze danych osobowych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
c) rozpatrywania potencjalnych reklamacji i zgłoszonych roszczeń;
d) ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. d Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
e) realizacji celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów administratora lub strony trzeciej, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.; uzasadnionym interesem administratora jest zapewnienie ciągłego i niezakłóconego prowadzenia działalności oraz zabezpieczenie się przed różnego rodzajami zarzutami i twierdzeniami, za które administrator uznaje np.: archiwizację, dochodzenie i obronę przed roszczeniami, zapobieganie oszustwom, prowadzenie statystyk i analiz, zapewnienie bezpieczeństwa środowiska teleinformatycznego, stosowanie systemów kontroli wewnętrznej.
3) Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być: podmioty upoważnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa, podmioty działające na zlecenie administratora, np.: kierowcy, firmy przewozowe, podmioty świadczące usługi doradcze, audytowe, księgowe, informatyczne, archiwizacji i niszczenia dokumentów, marketingowe, firmy pocztowe i kurierskie, firmy audytorskie.
4) Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres: niezbędny do zawarcia i wykonywania umowy
5) Przysługuje Państwu:
a) prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych gdy przetwarzanie jest niezbędne do pozostałych celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania,
b) uprawnienie wniesienia skargi do organu nadzorującego zajmującego się ochroną danych osobowych.
6) Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania.
7) W zakresie, w jakim Państwa dane są przetwarzane w sposób zautomatyzowany przysługuje Państwu prawo do przeniesienia danych, które Państwo dostarczyli.
8) Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, jednak jest niezbędne do realizacji umowy.